Kiadványok

Veszprémi Szemle Könyvek 14.

Sebő József:  VESZPRÉM AZ IRODALOMBAN
Egy kis ízelítő a közel 270 oldalas kötetből a teljesség igénye nélkül
TARTALOMJEGYZÉK
Előszó
RÉGI SZERZŐK
Szent István nagyobb legendájából
Anonymus: Veszprém megvétele
Kézai Simon: Gesta Hungarorum
Kálti Márk: Képes Krónika
Bonfini Antonio: A veszprémi bazilikáról
Ráskai Lea: Szent Margit legendája
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája
Csáti Demeter: Ének Pannónia megvételéről
Szabadkay Mihály: Beriszló Péter éneke 1515
Bátorkeszi István: Rab prédikátorok Trigyentum várának tömlöcében
Szentsei György: Bakonyi bujdosók éneke
Tolvaj Ferenc históriás éneke
A veszprémi piarista gimnázium alapítólevele
Ismeretlen szerző: Veszprém vára
Padányi Biró Márton: Karácsony éjjeli második prédikáció
Benyák Bernát: Veszprém városának nyájas leírása
Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál
Batsányi János: A látó
Eötvös Károly: Pápay Sámuel
Pápay Sámuel: Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra
és törvénykezésre való alkalmaztatásról
Pápay Sámuel: A magyar literatura esmérete
Sebő József: Kétszáz éves a Mondolat
Somogyi Gedeon: Mondolat
Kazinczy Ferenc: Levél Szentmiklóssy Alajosnak
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielhez
Kisfaludy Sándor: a veszprémi káptalanról Kopácsy József veszprémi püspök alapítványtevő levele
 a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására
Praznovszky Mihály: Petőfi Sándor veszprémi napjai
Francsics Károly borbélymester naplója 1849-ből.
Eötvös Károly: János püspök
Endrődi Sándor: Visszavárlak
Tóth Árpád: Simonyi Zsigmond
Kosztolányi Dezső: Endrődi Sándor
Tóth Kálmán: Csermák
Jókai veszprémi aranyembere....