Magunkról

Magunkról:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. § és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján a Veszprémi Szemle című folyóirat kiadására, valamint veszprémi és egyéb helyismereti események szervezésére (konferenciák, felolvasó ülések stb.), a várostörténettel kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő tanulmányok, könyvek stb. megjelentetésére 2008. május 22-én határozatlan időtartamra szólóan Alapítvány létesült.
2014. májusában kötelezően módosítva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:378 § és a 2011. évi CLXXV. tv. alapján, és annak megfelelően.
Székhely címe: 8200 Veszprém, Baláca sor 10.
Szerkesztőségi, levelezési cím: 8200 Veszprém, Baláca sor 10.
 
Bankszámlaszám: 73200189-11291268
Adószám: 19383396-1-19
Bírósági nyilvántartási szám: 1519
Bírósági bejegyzési szám: Pk. 60.087/2008/5 és módosítás 2008/7
                                            8.PK.60.087/2008/11.
Az Alapítvány nyitott, ehhez bármely hazai és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat.
Az Alapítvány működése nyilvános. Induló vagyona 100 ezer Ft.
Az Alapítvány jellege: nonprofit, közhasznú.
Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a négytagú Kuratórium.
A Kuratórium tagjai:
Faa Judit
Bándi László
Dr. Csiszár Miklós
Dr. Tölgyesi József
 
 
Nyilvános iratok:
 

Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány Alapító Okirat

Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 3:378.§.és a 2011. évi CLXXV. tv. alapján jogi személyként működő, közhasznú szervezetnek minősülő alapítványt az alábbi alapító okiratnak megfelelően alapítja:
 
1./ Az Alapítvány neve:
Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány
 
2./ Az Alapító neve, címe:
Dr. Tölgyes József
 
3./ Az Alapítvány székhelye:
8200 Veszprém, Baláca sor 10.
 
4./ Az Alapítvány jogállása:
Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 5./ Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre alakul.
 
6.1./ Az Alapítvány céljai:
 • A Veszprémi szemle elnevezésű negyedéves sajtó kiadvány fenntartása, Veszprémi és egyéb helyismereti események szervezése
 • Ösztönözni Veszprém Város történetének tudományos-ismeretterjesztő célú feltárását, bemutatását
 •  
6.2./ Az Alapítvány tevékenységei:
Az Alapítvány tartós közérdekű céljai megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységei és szolgáltatásai:
 • A Veszprémi szemle elnevezésű negyedéves kiadvány kiadása
 • A Veszprémi Szemléhez kapcsolódó más önálló sajtótermékek kiadása
 • Helytörténeti jellegű konferenciák, felolvasóülések, kiadvány-bemutatók megszervezése
 • Együttműködés helytörténeti és honismereti egyesületekkel, levéltárakkal, múzeumokkal és más közművelődési, valamint veszprémi közoktatási intézményekkel
 •  
6.3./ Az Alapítvány közhasznú tevékenységei:
Az Alapítvány céljait a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az alábbi közhasznú tevékenység folyatásával kívánja magvalósítani:
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és tájékoztatás összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54.§-val, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.§ (3) bekezdésével és a 4.§ (1) bekezdés a)-u) pontjaival.
 • kulturális tevékenység,
 • Kulturális örökség megóvása összhangban a kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény 62. §-val, a természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 64.§-val.
 
Alapító okirat letöltése
 
Éves beszámolók