Kiadványok

Veszprémi Szemle Könyvek 12.

A „VIDÉKI FISKÁLIS”
RUPERT REZSŐ
Publicisztikák,nemzetgyűlési felszólalások,interpellációk, képviselői indítványok és írások Rupert Rezsőről
Összeállította Földesi Ferenc
Veszprém, 2019
"Mielőtt kezébe venné, majd elkezdené olvasni Rupert Rezső1 összegyűjtött írásait, a nemzetgyűlésben elhangzott felszólalásainak lejegyzett szövegét, néhány igazodási pontot célszerű közölni, hozzátéve, hogy az itt összegyűjtött irományok nem fedik le Rupert Rezső teljes írói munkásságát...
Ugyanakkor joggal teheti fel a kérdést az olvasó: ugyan mi szükség van arra, hogy egy, a köztudatból teljesen „kikopott” – amúgy egy veszprémi – személy ösz-szegyűjtött írásai, felszólalásai, a róla leírt vélemények összegyűjtve megjelennek? Mit ad a ma olvasójának, ha „végigrágja” magát az itt közölteken? Nos, véleményem szerint egy olyan egykori korképet, a társadalmi folyamatok ismeretét, ami napja-inkban nem mindenki előtt köztudott. Az itt közölt írások nem olyan kutatás ered-ménye, amely korabeli dokumentumokat értékelve szűrt le, majd foglalt írásba a ma embere..."