Kiadványok

Veszprémi Szemle Könyvek 11.

Földesi Ferenc:  A veszprémi hetes tüzérek 
A m. kir. 7. honvéd tábori ágyúsezred és utódalakulata,
a 41. honvéd tüzérezred első világháborús története
"Ebben a könyvben, amelynek minden sora élő szenvedés, hi hetetlen való, minden oldala bizonyíték királyunk és hazánk iránti hűségünknek, ezredünknek az e harcokban részt vett soro zatos egységét adja. A kívülállók, akik majd olvassák, talán száraznak, egyhan gúnak találják az előadást, bizonyára ők több fordulatosságot és csínt várnak. De hisz nem is nekik íródott e munka, magunknak készítettük ezt, akik minden betűjét végig éltük, hogy majd, ha nagyapa válik belőlünk, hosszú téli estéken, a barátságos
meleg otthonban, lobogó tűz mellett, unokáktól körülvéve, elő vegyük, lapozgassunk benne, nézegessük, mint a tartalomjegyzéket, s ha egyik mondat eszünkbe juttatja az átélt valót, hosszú mesé be fogjunk."