Kiadványok

Veszprémi Szemle Könyvek 10.

dr. Mihályfi József: A veszprémi túszság története

Kiegészítette: dr. Rupert Rezső
Jegyzetekkel ellátta: dr. Földesi Ferenc, Veszprém, 2017.
"Sokat beszéltünk túszságunk napjaiban arról, hogy miért kell sínylődnünk és szabadságunktól megfosztva lennünk. De megfejteni nem tud tuk; sem Lusztig úr, sem a tanácskormány többi primibilusai (előkolompos) és funkcionáriusai nem közölték velünk megtorló vagy elrettentő intézkedé süknek okait."