Kiadványok

Veszprémi Szemle 36.

TARTALOM
17. évfolyam, 2015. 1. szám
KÖZLEMÉNYEK
Rakos Miklós: Ismeretlen Auer-dokumentumok (I.) 
Regenye Judit: A veszprémi Erzsébet-szobor restaurálásának és visszaállításának története
Hogya György: A 60 éves veszprémi Koraszülött Osztály története 1954–2014
Földesi Ferenc: Harangöntők Veszprémben
László Erika: Királyi közjegyzők Veszprém városában és a megyében
Varga József: Egy „kicsiny, kedves zászlós”a veszprémi 31. honvédgyalogezredből
Elek Miklós: Veszprémi vonatkozású helyi pénzek (II.) b/2–3
ÉVFORDULÓK
Rainer Pál: Harmincegyes honvédek – Hadifogságban (VII.)
VESZPRÉMI KUTATÓK ÉS MŰHELYEK IV.
Rásky Mihályné: Bemutatjuk a 85 éves Kováts Sándor ny. iskolaigazgatót és helytörténeti kutatót
VESZPRÉMI ÉRTÉKEK
Faa Judit: Tisztelt Olvasó!
Földesi Ferenc: A „Jutasi Altiszt”, mint kulturális örökség és a Veszprém-Jutasi Altisztképző Intézet épülete
NEKROLÓG
Csiszár Miklós: Láng Tibor (Székesfehérvár, 1927–Ajka, 2014)
KÖNYVSZEMLE
Mihalovicsné Lengyel Alojzia