Kiadványok

Veszprémi Szemle 7.

6. évfolyam 1-2.szám

Tanulmányok

Lichtneckert András: Veszprém város 1745.évi statúmainak eredete

Hogya György: A veszprémi zsidó temető története

Bándhi László: A veszprémi nyomdák története

Palmann Judit: Száz éve kezdte meg működését a Pósa Endre könyvnyomdája

Praznovszki Mihály: A veszprémi tradíciók folytatója a Prospektus Nyomda

Tóth Dezső: Szigethy István emlékezete

Kópházi Ferenc: Emlékezés a bibliográfiák atyjára és a mérnökök apostolára (Jármai Ervin 1920-1999)

Bali József: Emlékezés Boda Józsefre (1950-1981)

Csiszár Miklósné: Veszprém helytörténeti bibliográfiája 1991-2000

Ács Anna: Endrődi Sándor (1850-1920)