Kiadványok

Veszprémi Szemle 8.

7. évfolyam 1-2.szám

Tartalom

Siposné Kecskeméthy Klára - Nagy Miklós Mihály: Veszprém a hadak útján
Bontó Józsefné: A Veszprémi-jutasi repülőtér építéstörténete
Brassai Zoltán: A Csomay-strand története
Bándi László: A veszprémi várkűt feltárása és felújítása
Hogya György: Katonaidőm és nyugati hadifogságom
Csiszár Miklósné: A helyismereti munka története Veszprémben az 50 éves Eötvös Károly Megyei Könyvtárban
Hangodi László: Junkersek a város egén

Megemlékezések

Hangodi László: Veress D. Csaba 70 éves
Vizi László Tamás: Találkozásaim Veress D. Csabával
Hogya György: Emlékezés dr. Gaál István gyermekgyógyász főorvosra

Veszprémi könyvek (Emmer Gáborné, Bándi László, Csiszár Miklósné, Tóth Dezső, Tölgyesi József)

Veszprémi Panteon

Lékó Sándor: Egy díszpolgár, dr. Polinszky Károly emlékére