Kiadványok

Veszprémi Szemle 56

Veszprémi Szemle 56.

22. évfolyam,
2020. 1. szám

TARTALOM

AZ OLVASÓHOZ

Babucs Zoltán: Rendcsinálás „acélseprűvel” – az úgynevezett fehérterror

KOMMENTÁR NÉLKÜL

Terrorvonat

FORRÁSKÖZLÉS

Rainer Pál: „... Eredménytelen vadászat”Laczkó Dezső napló feljegyzései 1919-ből

TANULMÁNYOK

M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Repülő Akadémiák története – a résztvevők visszaemlékezései alapján– (1939–1945)

Tóth Álmos: Személyes Közellenségek49Szabó MátyásVelty István a veszprémi „bányapolgár”

Fekete Tamás: Veszprém város reformkori nemessége a vármegyei nemesi összeírások tükrében (1819–1846)

KÖZLEMÉNYEK

Sashalmi István: Egy valóságos népmesei hős –„gyepesi” Kun Béla huszárszázados

Poór Ferenc: Az 1921. évi színházi bojkott Veszprémben

NEKROLÓG

Csiszár Miklós: In memoriam Rakos Miklós (Bérbaltavár, 1947. január 24. – Budapest,2019. október 28.)

KÖNYVSZEMLE

Csiszár Miklós,Káhler Frigyes,Sebő József