Kiadványok

Tanulmányok Bándi László 70. születésnapjára

Az emlékőrzés szolgálatában
Tanulmányok Bándi László 70. születésnapjára
Tartalom
Köszöntő Bándi László 70. születésnapjára
Bándi László szakmai életrajzi kronológiája és bibliográfiája

Tanulmányok
ÁCS ANNA: Tagore füredi emlékjeleinek rövid históriája
ALBRECHT Sándor: Roma szokások
ANGYAL Imre: A régi idők emlékére
CZEIDLI József: Devecseri történetek
CSISZÁR Miklós: Kossuth Krónika 2001–2011, Egy 21. századi veszprémi iskolaújságról
ELEK Miklós: A Jókai emlékoszlop története, sorsa és jövője 1925–2003
GY. LOVASSY Klára: Veszprém város vízellátása két évszázad tükrében .
HOGYA György: A fertőtlenítés száz éve a megyei kórházban (1912–2012)
HUDI JÓZSEF: Az első pápai városmonográfia keletkezése (1894–1905)
HUSZÁR JÁNOS: Egy különös várostrom krónikája
M. MESTER Katalin: Életszilánkok
MOLNÁR LÁSZLÓ: Az én lokálpatriotizmusom
NÉMETH Andrásné Farkas Gabriella: Csángó táborok Nyirádon a honismeret jegyében
P. MIKLÓS Tamás: „Jókedv és Bőség!” A Balaton-Egylet története (1877, 1882–1891)
POÓR FERENC: Balaton-felvidéki tudósítás barátságos levélben
Praznovszky Mihály: Egy új Mikszáth emléktábla Veszprém megyében – és egy másik, ami hiányzik
RAINER Pál: „Harminckettes baka vagyok én…”
RÁSKY Mihályné: Középiskolások Bél Mátyás Honismereti Vetélkedője Veszprém megyében
REINDL Erzsébet: Emlékezetes események
SEBŐ József: 1956, Veszprém – dokumentumműsor
SOMFAI Balázs: Rend, hagyomány, fantázia. Három veszprémi évtized utcanévügyi tapasztalataiból
SZABÓ Jenőné Borók Edit: Ilyen volt a Laci, mint padragi diák – A volt társak visszaemlékezései
TILHOF Endre: Az én két-falum, avagy együtt könnyebb?!
TÓTH Dezső: Múltőrzés szóban, képben, tárgyban Dákán
TÖLGYESI József: A helyi közoktatás története Veszprém megyei községek monográfiáiban
VERESS D. Csaba: A legdrágább tűzvész a veszprémi várban 1656. március 28-án
Szerzők