Kiadványok

Tölgyesi József 70. születésnapjára

Tölgyesi József: A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában

Tölgyesi József szakmai életrajzi kronológiája és bibliográfiája

Tanulmányok
Ács Anna: „Az igaz Barátság eleven példája”: Ányos Pál és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolata
Albrecht Sándor: Alsóörsi följegyzés: A bor dicséretéhez.
Bándi László: Emlékhelyek/emlékjelek Veszprém megyében
Bognárné Kocsis Judit: A keresztyén nevelés és Karácsony Sándor pedagógiájának kapcsolata
Csiszár Miklós: Egy veszprémi közgazdász tanárról – Benkőné dr. Kiss Aranka 1916–2006
Dráviczki Sándor: Tanítóképzés Nyíregyházán a XIX. században
Emmer Márta: „Iskolakönyvtáros: alapította dr. Tölgyesi József”
Fehér Erzsébet: Erdélyi János sárospataki pedagógiai reformtervei
Földesi Ferenc: Egy „Cőger” naplójából. Armis et litteris – fegyverekkel és tudománnyal
Géczi János: A reneszánsz örökség és a barokk kertek. 17–18. század
Hogya György: Sintérdombi emlékek
Horváth Elvira: A földrajzi ismeretek forrásvilága
Horváth H. Attila: Diákok a barátságról – egy bő évtizeddel ezelőtt
Hudi József: Márton István, a pápai református kollégium újjászervezője
Huszár János: Arany János a pedagógus
Jegesné Rémesi Irén és Darabos Györgyi: Húsz évvel ezelőtt kezdődött, amiért köszönet!
Kéri Katalin: A francia és spanyol nőnevelés történetének feltárása (Historiográfiai áttekintés)
Kovács Győző Gyula: Szélsőségek Veszprém időjárásában (Az 1995–96. évi hosszú, hideg, havas tél)
Kovátsné Németh Mária: Tudós tanárok szerepe a tanítóképzésben
Langerné Buchwald Judit: Arthur Sutherland Neill pedagógiai koncepciójának és summerhill-i iskolájának recepciója a neveléstudományi irodalomban és sajtóban.
Lovassy Klára: Kós Károly Pápán
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Benyák Bernát emlékezete
Milló Ildikó: köszöntő levél
Némethné Farkas Gabriella: Nevelés az Erzsébet kultusz ápolásával a nyirádi
Római Katolikus Népiskolában az Osztrák–Magyar Monarchia idején
P. Miklós Tamás: dr. Tölgyesi József és Révfülöp
Pornói Imre: Elmélet és gyakorlat az 1920-as évek levente-mozgalmában Magyarországon
Praznovszky Mihály: Mikszáth tanár-eszményei
Sáska Géza: A kelet európai tudományos pedagógia önállósága és alávetettsége. – értelmezési kísérlet a neveléstudomány és az oktatáskutatás fejlődéséről –
Sebő József: A bakony–balatoni táj beszélő nevei (részletek)
Somfai Balázs: Tisztelet az alapítóknak! Na de kik is ők pontosan?
Kérdések Veszprém Város Ének- és Zenekara 1956–1957. évi tagságának társadalmi összetételével kapcsolatban.
Szurmay László: Felső-Árva vidékén
Tanai Károlyné: A nevelés bűvöletében
Tóth Dezső: Hagyomány, közösség, művelődés – A Dákai Szülőföld Baráti Kör 15 éve
Tungli Gyula: Pápáról indultak: Békefi Aladár Gábor, Hollósy Tibor, Lux Ibolya,
Békefi Aladár Gáborné, Hollósy Tiborné
Veress D. Csaba: A Laczkó Dezső Múzeum kincseiből – Perczel Mór Szenttamási keresztjének története