Kiadványok

Veszprémi Szemle 22.

EMLÉKIDÉZÉS: VESZPRÉM, 1711
Albrecht Sándor: 300 éve jöttek Veszprémbe a piaristák. Carpe diem!

TANULMÁNYOK
Sebő József: Brusznyai Árpád, a tanár
Lechner László: Veszprémi diákkori élmények az 1940-es évekből
Pákozdi Éva Szilvia: Piarista könyvek a levéltárban. Adalékok a veszprémi kegyestanítórendi gimnázium könyvtárának történetéhez
Kolozs Barnabásné: A veszprémi piarista gimnázium ifjúsági könyvtára (1857–1948) és nyomtatott katalógusa
Rainer Pál: Laczkó Dezső életútja és utóélete évszámokban 1860–1932–2011

KÖZLEMÉNYEK
Kovács Győző Gyula: Szemelvények Bolgár Mihály életéből, munkásságából
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: A tudomány, a kultúra és az ismeretterjesztés szolgálatában. Adalékok a veszprémi kegyesrendi szerzetesek történetéből
Horváth Elvira: Betekintés a veszprémi Állami Fiúgimnázium 1948–49. tanév oktatási helyzetébe

MEGEMLÉKEZÉSEK
Hogya György: Veszprémi kisgimnazistából Kossuth országos főorvosa. Sauer Ignác (1801–1863) emlékezete
Hermann István: Emlékezés a száz éve született Körmendy Józsefre

KÖNYVSZEMLE
Csiszár Miklós
Mihalovicsné Lengyel Alojzia
Tölgyesi József

DOKUMENTUMOK
Sziklay János: A hajdani veszprémi kishonvédek