Kiadványok

Veszprémi Szemle 32.

16. évfolyam, 2014. 1. szám
TANULMÁNYOK
Karlinszky Balázs: Középkori határjárások a Cserháton
Rybár Olivér: „Földkóstoló czimborák” Cholnoky Jenő és Laczkó Dezső barátsága

KÖZLEMÉNYEK
Jákói Bernadett: Magyar Turista Egylet Bakonyi Osztálya veszprémi tevékenysége (1922–1944)
Karacs Zsigmond: Körtvélyesi István veszprémi várkapitány
Kolozs Barnabásné: Kisovits József veszprémi apátkanonok 19. századi könyvtára

ÉVFORDULÓK
Rainer Pál: Harmincegyes honvédek – Tartalékos tisztek (III.)
Láng Tibor: 130 éve hunyt el a veszprémi születésű Borsos József
Varga Miklós: Szemelvények a Veszprémi „Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Körének” 25 éves történetéből. II. rész
MEGEMLÉKEZÉSEK
Herth Viktória: László Károly 1923–2013
Balla Emőke: Hegyeshalmi László Jelet hagyott a város életében – Búcsú Hegyeshalmi Lászlótól
Rakos Miklós: In memoriam Káté István – Ötven éve alapította Káté István a Lovassy zenekart

KÖNYVSZEMLE
Mihalovicsné Lengyel Alojzia
Tölgyesi József
Csiszár Miklós
Porga Gyula: Felhívás