Kiadványok

Veszprémi Szemle 61.

KÖNYVSZEMLE

23. évfolyam,

2021. 2. szám

61.

TANULMÁNYOK

Busics György: A veszprémi Szent-György-kápolna és néhány Veszprém megyei középkori templom alaprjazi méretezése a korabeli mértékegységekben

Karlinszky Balázs: Középkori települések Márkó területén (I.)

Földesi Ferenc: Veszprémi végrendeletek 1735-1764

KÖZLEMÉNYEK

Csiszár Miklós: Versszerető öregdiákok apalítványa őrzi a nevét. Adalékok Nyakas János tanár munkásságához

HELYTÖRTÉNETI BARANGOLÁSOK

Morvay Péter: Kádárta helynevei

KÖNYVSZEMLE

Vörösné Szabó Gyöngyi, Csiszár Miklós, Fogl Krisztián Sándor

NEKROLÓG

Földesi Ferenc: Hogya György (Királyhelmec, 1923.július 23. - Farkasgyepű, 2021. április 03.)