Kiadványok

Veszprémi Szemle 20.

KÖZLEMÉNYEK
Tölgyesi József: A Veszprémi Szemle kiadástörténete (1993–2010)
Rainer Pál: A przeworski vasúti hídtól a trianoni palotáig, Trianontól Veszprémig: dr. vitéz Szilvágyi Benárd Ágost  veszprémi kapcsolatai
Szurmay László: Veszprém Buda visszafoglalásának idején
Molnár Jánosné: A hajdanvolt kereskedőcégek háza
Albrecht Sándor: A veszprémi tímár-ház
Hogya György: A Veszprém Megyei Csecsemőotthon története (1955–1978)
Gy. Lovassy Klára: Időutazás a veszprémi kolostorok völgyében
Földesi Ferenc: Honvédségi hétköznapok – Veszprém, 1896
Bándi László: Veszprém emlékjelei 2005

FORRÁSKÖZLÉS
Veress D. Csaba: A Veszprém–jutasi katonai repülőtéren összpontosított m. kir. 101/3. honi vadászrepülő-század bevetési-könyve (1944. május10–1945. május 16.) I. rész

MEGEMLÉKEZÉSEK
Tóth Dezső: Teleki László (1811–1861) tiszteletbeli tagsága
Horváth Elvira: Az Angolkisasszonyok szelleme 150 éve él Veszprémben
Szalontai Árpád: 100 éves a veszprémi evangélikus templom tornya

KÖNYVSZEMLE
Csiszár Miklós
Laki Pál
Pákozdi Éva Szilvia
Schleicher Vera
Vereskuti Klára