Kiadványok

Veszprémi Szemle 5.

4. évfolyam, 1-2. szám

Tanulmányok
Kelemen Elemér: A magyar iskola európai kapcsolatai
Molnár Jánosné: Milleniumi ünnepségek Veszprémben (1896)
Dióssy László: Veszprém önkormányzata működésének első évei (1990-1993)
Kovács Győző: Veszprém meteorológiai viszonyai 1995-ben

Kisebb tanulmányok
Veress D. Csaba: A veszprémi vár
Tölgyesi József: Adalékok a XIII. századi veszprémi jogi főiskola történetéhez
Szurmay László: A mámahegyi vereség
Hamar Imre: HA Veszprém Táncegyüttes története
Tölgyesi József: Az ötödik Gizella Napok eseményei, 1996
Széki Patka László: Juhász Ferenc, az ősköltészet 20. századi posztmodern lovagja

Megemlékezések
Hudi József: Hadnagy László (1923-1995) emlékezete
Kartal Béla: Emlékezés dr. Pillitz Benő botanikusra (1925-1910)

Veszprémi könyvek

Veszprémi szerzők munkái