Kiadványok

Veszprémi Szemle 57

22. évfolyam,

2020. 2. szám

57.


VESZPRÉMI KUTATÓK ÉS MŰHELYEK

Csiszár Miklós: A 80 éves M. Tóth Antal köszöntése
Somorjay Sélysette: Megismerni, megőrizni, közkinccsé tenni. Balassa László kutatásai a veszprémi várban

TANULMÁNYOK

M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Repülő Akadémiák története – a résztvevők visszaemlékezései alapján (1939–1945) II. 

Rainer Pál: A Veszprémi Dalegyesület zászlója

KÖZLEMÉNYEK

Koppány Tibor: A veszprémi püspöki palota homlokzatának helyreállítása, 1978–1980
G. Lászay Judit: Újabb megfigyelések a veszprémi püspöki palota 2017–2018-as felújítása során
Lantos Edit: Szent György kápolna beton védőteteje
Rácz Miklós: A veszprémi piarista iskola építéstörténete
Földesi Ferenc: A „spanyolbetegség” Veszprémben – 1918/1920

NEKROLÓG
Imre Frigyesné: Dr. Varga Miklós (Peremarton, 1931. április 28. – Budapest, 2020. március 17.)
Gy. Lovassy Klára: Wöller István (Gétye, 1929.október 27. - Várpalota, 2020.április 03.))