Kiadványok

Veszprémi Szemle 17.

11. évfolyam 3-4. szám

Emlékidézés: Veszprém, 1956

Sebő József: Brusznyai Árpád élete és kora
Balogh Elemér: Aki bennünket „móresre" tanított
László Gabriella: Emlékeim 1956-ból
Somfai Balázs: Néhány szó a Veszprém Megyei Levéltár 1956-os forrásanyagairól
Csiszár Miklósné és Csiszár Miklós:    Az 1956-os forradalom es szabadságharc eseményei és utóélete Veszprémben (Válogatott bibliográfia)

Közlemények:

Bándi László: Veszprém emlékjelei 2000–2004
Tóth Sándor: Adatok Veszprém közigazgatási területének élővilágához
Kovács Győző Gyula: Veszprém időjárási viszonyai 1909-ben
Somfai Balázs: Megmentett dokumentumok Wöller István iratgyűjtő tevékenysége
Tóth Dezső:  Vendéglátás a veszprémi Bakony-alján
Rácz Katalin: Hallottak már a városunk határában lévő Rab Mária forrásról?
Sebő József: Kazinczy Veszprémben
Gy. Lovassy Klára: Tisztelet a völgyhíd-építőnek: Beszélgetés Gáspár Ernővel
Elek M.– Molnár M.: A Veszprémi Egyetemi Napok pénzei
Földesi Ferenc: A hetvenegyesektől a harmincegyesekig
Tölgyesi József: Veszprémi gyűjtők és gyűjtemények 1. Wöller István és Gombor József
Gy. Lovassy Klára: Veszprém hídjai
Veress D. Csaba: Veszprém légiriadó-naplója (1945. II. 14–IIII. 23.)
Horváthy György: Veszprémi kutatók és műhelyek 1. Kredics László

Megemlékezések:

Gy. Lovassy Klára: „Az építészet Bartókja”: Medgyaszay István

Könyvszemle:

Bándi László, Csiszár Miklós, Kolozs Barnabásné, Márfi Attila, Sebő József, Tölgyesi József