Kiadványok

Veszprémi Szemle 37.

TARTALOM
17. évfolyam, 2015. 2. szám

TANULMÁNYOK

Boross István: „Ős torony, légy üdvözölve!” A Tűztorony építéstörténete és városi jelképpé formálódása

KÖZLEMÉNYEK
Rakos Miklós: Ismeretlen Auer-dokumentumok (II.)

Poór Ferenc: A 120 éve alakult Veszprémi Római Katolikus Legényegylet kulturális tevékenységéről

Bándi László és Zachár Zsolt: Veszprém emlékjelei 2012–2013.

Kovács Győző Gyula és Földesi Ferenc: Adalékok a veszprémi tűzesetekhez

Rybár Olivér: Cholnoky (Csolnoky) Jenő veszprémi diákévei

Gy. Lovassy Klára: A veszprémi viadukt megálmodója Próder (Börzsönyi) Ferenc építőmester Elek Miklós Veszprémi emlék a korona kimúlásának idejéből b/2–3

ÉVFORDULÓK

Rainer Pál: Harmincegyes honvédek – Az olasz harctéren (VIII.)

KÖNYVSZEMLE

Perlaki Claudia
Jankovics Norbert
Vereskuti Klára

Édes Gyuláné: Veszprémben, 2014-ben megjelent lapok és folyóiratok bibliográfiája

A 37-ik Veszprémi Szemlét keressék a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, a veszprémi Tourinform irodában vagy  a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nél.