Kiadványok

Veszprémi Szemle 21.

TANULMÁNYOK
Földesi Ferenc: Kaszárnyák – laktanyák – quartélyozások: Veszprémben

KÖZLEMÉNYEK
Molnár János: A Szent Anna Római Katolikus Elemi Népiskola
Balogh Ferenc: A Táborállás Daloskör tizenöt éve
Elek Miklós: Veszprémi szükségpénzek (1919–1920)

FORRÁSKÖZLÉS
Veress D. Csaba: A Veszprém-jutasi katonai repülőtéren összpontosított m. kir. 101/3 honi vadászrepülő-század bevetési-könyve (1944. május 10–1945. május 16.) II. rész
B. Stenge Csaba: Veszprém végnapjai 1945 márciusában – Benkő Lajos naplója alapján
Bándi László: Szilánkok Veszprém 1943–1946 közötti történetéből. Nemes Antal kanonok visszaemlékezése

KÖNYVSZEMLE
Emmer Gáborné
Somfai Balázs
Szabóné Vörös
Györgyi
Vereskuti Klára