Kiadványok

Tanulmányok dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára

A kultúra vonzásában:egy életút párhuzamai
Tanulmányok dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára
Tartalom
Köszöntő dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára (Faa Judit) .
Csiszár Miklós szakmai életrajza, kronológiája és bibliográfiája (Tölgyesi József)

Tanulmányok
ALBRECHT SÁNDOR: A balatoni fénybe tekint, Endrődinek szobra áll Veszprémben és Alsóörsön
ÁCS ANNA: „Isten áld meg e hazát, A magyarok szép honát.” Az első füredi hetilap
a honszeretet és az aktualitások jegyében
BÁNDI LÁSZLÓ: Anna-bál Balatonfüreden. Emlékezés a 150. és a 151. bálra
ÉDES GYULÁNÉ – SZABÓNÉ VÖRÖS GYÖRGYI – VERESKUTI KLÁRA: Genius loci. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Helyismereti gyűjteményének története (2003-2012)
ELEK MIKLÓS: Veszprém megye papír szükségpénzeinek jegyzéke (1849-2012)
FÖLDESI FERENC: „A szellem emlékezete halhatatlan!”
GY. LOVASSY KLÁRA: Családom történetének kis csodái
HOGYA György: Veszprém város fertőtlenítője története
HORVÁTH ELVIRA: Zooiskola Veszprémben: a kisiskolások és az állatkert
HUDI JÓZSEF: A helytörténet, honismeret olvasóközönsége Veszprém vármegyében 1860-ban
HUSZÁR JÁNOS: Emlékezés a pápai ejtőernyősökre
ILLÉS MÁRIA: A vincellérek élete, munkája a Csobánc-hegyen
JEGESNÉ RÉMESI IRÉN: „Mesés hármas.” Pedagógus – gyerek – szülő együttműködés a Kék Madár Programban
KOVÁCS GYŐZŐ GYULA: Veszprémből… Lévay Imre tudósításai Veszprém időjárásáról a Pápai Lapok számára
KOVÁTS-NÉMETH MÁRIA: „Jót s jól!” Egy útmutató könyv az életünkhöz
LÁNYI KATALIN: Kutor Ferenc (1888-1970) pedagógus, zenetanár és zeneszerző életútja
MILLÓ ILDIKÓ: Visszatekintő. A Báthory iskola „Sikeres diákszerző”-pályázata
P. MIKLÓS TAMÁS: Történelmi barangolás Balatonszepezden és környékén
RAINER Pál: „… itt a pan magyarszki nem szívesen látott” (Biloveszky József híradása Laczkó Dezsőnek Veszprémbe Szakolca 1918-as csehszlovák megszállásáról)
RÁSKY MIHÁLYNÉ: Honismereti kiadványszerkesztő, konferenciák mentora ....... 141
SEBŐ JÓZSEF: Rómer Flóris (1815-1889)
SOMFAI BALÁZS: Honismeret – helytörténet – patriotizmus. Módszertani ajánlások
SZURMAY LÁSZLÓ: „Nyugosznak egy sérban.” A két Balassi halála
TATAI ZOLTÁN: A vidéki középiskolás kollégiumok társadalmi és politikai szerepe
TILHOF ENDRE: Testvérvárosunk: Székelykeresztúr
TÖLGYESI JÓZSEF: Emlékezés Egerszegi Ferenc (1921-2006) első, a Csöndes beszélgetés verseskötetére
VERESS D. CSABA: Harci cselekmények során lelőtt katonai repülőgépek Veszprém körzetében (1944. július 7. – 1945. március 24.)
VESZTRÓCZY LÁSZLÓ: Technikatörténeti emlékek Pápán
Szerzők