Kiadványok

Véghely Dezső: Egy kis körültekintés Veszprémben

Tekintes meg a "Sziklai könyvek" sorozat legújabb, második kötetét.
TARTALOMJEGYZÉK
Előszó
I. Ferdinánd Kiváltságlevele Veszprém város lakosainak
Az oklevél szövege
Veszprém nevének eredete
Egy kis körültekintés Veszprémben
1. [Veszprém neve]
2. A vár
3. [A királyi lak és a bazilika]
„Hajdan és most”
A veszprémi régi székház
Gyulaffy László életrajzához
„Emléklapok Veszprém város közig.[azgatási] életéhez”
– Előszó és tartalomjegyzék .
Tréfás hamisítványok Véghely Dezsőhöz
Oklevél I
Oklevél II.
Véghely Dezső emlékezete
Nekrológ
Véghely Dezső emlékezete
Bibliográfia
Önálló publikációk:
Társszerzőként:
Szerkesztő és részben szerző:
Kéziratok a MNL Veszprém megyei Levéltárában
Felhasznált irodalom
Jegyzetek