Kiadványok

Veszprémi Szemle 26.

TARTALOM

 Veszprémi Szemle, 1–25. szám 1993–2012. Repertórium
A folyóirat bibliográfiai leírása
Szerzői névmutató
Tárgymutató
Rövidítések jegyzéke
A Veszprémi Szemle-könyvsorozat megjelent kötetei
A folyóirat egyéb kiadványai

E számunk szerzői Kolozs Barnabásné ny. könyvtáros, Veszprém; fényképek: Zachár Zsolt