Kiadványok

Veszprémi Szemle 33.

16. évfolyam, 2014. 2. szám
TANULMÁNYOK
Solymosi László: Veszprém középkori piacterei és Szenttamásfalva városrész helye
Földesi Ferenc: A Polgármester. Világégéstől a megerősödésig – korrajz dr. Komjáthy László polgármesterről
Hudi József: A veszprémi „Virradás a Bakony alján” Szabadkőműves Páholy működése (1902–1905)

KÖZLEMÉNYEK
Pákozdi Éva Szilvia: A veszprémi piarista könyvtárak adományozói II. Kisovics József kanonok
Regenye Judit: Bronzkori temető a Cserháton; Ami előkerült és ami előkerülhetett volna
Irányi László: Adalékok a Veszprémi Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének történetéhez

ÉVFORDULÓK
Rainer Pál: Harmincegyes honvédek – Hivatásos tisztek (IV.)
Poór Ferenc: 150 esztendeje született Szomaházy István veszprémi író
Varga Miklós: Szemelvények a Veszprémi „Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Körének” 25 éves történetéből. III. rész
Somfai Balázs: VESZPRÉMI KUTATÓK ÉS MŰHELYEK III. Dákától Veszprémig. Beszélgetés Tóth Dezsővel
NEKROLÓGOK
Somfai Balázs: Búcsú Molnár Jánosnétól
Csiszár Miklós: Vándor András

KÖNYVSZEMLE
Balla Emőke,
Szabóné Vörös Györgyi,
Tölgyesi József,
Ács Anna, Sebő József
Porga Gyula: Felhívás