Kiadványok

Veszprémi Szemle 42.

TARTALOM

18. évfolyam, 2016. 3. szám

KÖZLEMÉNYEK
Földesi Ferenc: Veszprém és a Nagy Háború – 1915. Az első csorbítatlan háborús év
Szurmay László: Török hétköznapok Veszprémben (1552–1566)
Pákozdi Éva Szilvia: A veszprémi piarista könyvtárak adományozói III. Dr. Láncz Nándor, orvos
Kákonyi Anna: A Laczkó Dezső Múzeum története – I. rész
ÉVFORDULÓK
Rainer Pál: Harmincegyes honvédek XII. rész – Harmincegyesek nyomában a Kárpátokban és Galíciában
ÉRTÉKTÁR
Földesi Ferenc: A veszprémi Szent Mihály-bazilika Szentháromság nevű harangja
Földesi Ferenc: A 320 éves Szent Mihály-lélekharang – Kiegészítés A veszprémi Szent Mihály-bazilika
Szentháromság nevű harangja című felterjesztéshez (2014. szept. 17.)
KÖNYVSZEMLE
Mihalovicsné Lengyel Alojzia