Veszprémi Szemle Várostörténeti Folyóirat

Switch to desktop Register Login

Magunkról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. § és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján a Veszprémi Szemle című folyóirat kiadására, valamint veszprémi és egyéb helyismereti események szervezésére (konferenciák,felolvasó ülések stb.), a várostörténettel kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő tanulmányok, könyvek stb. megjelentetésére 2008. május 22-én határozatlan időtartamra szólóan Alapítvány létesült.

2014 májusában kötelezően módosítva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:378 § és a 2011. évi CLXXV. tv. alapján és annak megfelelően.

A székhely címe: 8200 Veszprém, Baláca sor 10.

A szerkesztőség címe: 8200 Veszprém, Erzsébet liget 3.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Baláca sor 10.

Bankszámlaszám: 73200189-11291268

Adószám: 19383396-1-19

Bírósági nyilvántartási szám: 1519

Bírósági bejegyzési szám: Pk. 60.087/2008/5 és módosítás 2008/7

8.PK.60.087/2008/11.

Az Alapítvány nyitott, ehhez bármely hazai és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat.

Az Alapítvány működése nyilvános. Induló vagyona 100 ezer Ft.

Az Alapítvány jellege: nonprofit, közhasznú.

Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a négytagú Kuratórium.

A Kuratórium tagjai:

Faa Judit

Bándi László

Dr. Csiszár Miklós

Dr. Tölgyesi József

© Copyright 2009 , Minden jog fenntartva Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány - Design by nds.hu

Top Desktop version